Web Geliştirmede Analitik Nasıl Kullanılır – veritabanimimari.com

Biraz dramatik gelebilir ancak günümüzün sürekli gelişen dünyasında veriler hayati öneme sahiptir. Veriler, işletme gelirinizi ve görünürlüğünüzü artırmada çok büyük olabilir. Verilerinizi bilmek, sürekli iyileştirme ve optimizasyon sunabilmek anlamına gelir; bu da daha iyi kullanıcı deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Web sitenize kimlerin baktığını, ne kadar süre orada kaldıklarını ve nasıl alışveriş yaptıklarını takip edebilirsiniz. Bu nedenle analitik web geliştirmede çok önemlidir.

İçinde bulunduğumuz dijital çağda bir web sitesinin başarısı verilerle desteklenen kararlara bağlıdır. Web geliştirmede analitiğin önemine bakalım ve bunun bilinçli web sitesi geliştirme kararları vermek için nasıl kullanılabileceğini keşfedelim.

Web Geliştirme Nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, web geliştirme, web siteleri ve mobil uygulamalar gibi web uygulamaları oluşturma sürecini ifade eder. Bir web sitesini internette hayata geçirmek için teknik becerilerin, programlama dillerinin ve tasarım ilkelerinin bir kombinasyonunu içerir.

Ön uç geliştirme, bir web sitesinin görsel ve etkileşimli öğelerinin uygulanmasını içerir. Bu, web sitesine farklı cihaz ve tarayıcılardan erişilebilmesini sağlar. Ön uç geliştiriciler ayrıca çeşitli ekran boyutlarına uyum sağlayan duyarlı tasarımlar da oluşturur.

Öte yandan, arka uç geliştirme, bir web sitesinin sunucu tarafıyla ilgilenir, perde arkası işlevselliğini ve veri odası işlemlerini yönetir. Arka uç geliştiriciler PHP, Python ve Ruby gibi dilleri kullanır, veritabanlarını yönetir ve harici hizmetleri entegre eder. Web sitesi sunucusunun işlevselliğinden, güvenliğinden ve performansından ve sunucu ile kullanıcının tarayıcısı arasındaki iletişimden sorumludurlar.

Bazı durumlarda web geliştiricileri, web siteleri için en iyi performansı ve güvenliği sağlamak amacıyla özel bir sunucuyu tercih edebilir.

Veri Analizi Nedir?

Peki veri analizi tam olarak nedir? Gelecekte işletmeler için kullanılabilecek anlamlı bilgiler elde etmek için verilerin toplanmasını, temizlenmesini, yorumlanmasını ve görselleştirilmesini içerir.

Kullanıcıların bir web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğunu daha derinlemesine anlamak için kullanıcı davranışını, web sitesi performans ölçümlerini ve diğer ilgili verileri incelemeye odaklanır.

Veri analizi, karmaşık veri kümelerini anlamak ve işletme içinde bilinçli karar almayı yönlendirebilecek değerli bilgiler elde etmek açısından önemlidir. Liderlerin, araştırmacıların ve kuruluşların daha kanıta dayalı kararlar almasına yardımcı olur.

Web Analitiğinin Önemini Anlamak

Artık bildiğimiz gibi web analitiği, web sitesi verilerinin toplanması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve raporlanması sürecidir. Ayrıca kullanıcı davranışı, demografi, trafik kaynakları, dönüşüm oranları ve diğer önemli ölçümler hakkında değerli bilgiler sağlar.

Web geliştirme söz konusu olduğunda web analitiğinin önemi abartılamaz. Geliştiricilerin güçlü ve zayıf yönleri belirlemesine ve web sitelerini kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli olarak optimize etmesine olanak tanır.

Web analitiği, kullanıcı davranışını izleyerek geliştiricilerin kullanılabilirliği iyileştirmesine, kullanıcı deneyimlerini geliştirmesine ve dönüşümleri artırmasına olanak tanır.

Veri analitiği aşağıdakileri sağlayabilir:

 • Kullanıcı Davranışına İlişkin Bilgiler – Kullanıcıların web sitesinde nasıl gezindiğini, hangi içerikle etkileşime girdiklerini ve nerede engellerle karşılaştıklarını anlamak, kullanıcı deneyimlerini optimize etmeye ve dönüşümleri artırmaya yardımcı olur. Örneğin, bir kullanıcı “hk alan adı satın al” araması yaparsa ancak açılış sayfası onu başka bir yere götürürse, bu durum onun hızla tıklamasına neden olabilir.
 • Performans ölçümü – İşletmeler, trafik kaynakları, sayfa yükleme süreleri, dönüşüm oranları ve müşteri edinme maliyetleri gibi temel performans göstergelerini (KPI’ler) takip edip analiz ederek web sitelerinin performansını ölçebilir.

  Bu ölçümlerin izlenmesi, iyileştirilecek alanların belirlenmesine, pazarlama çalışmalarının etkinliğinin değerlendirilmesine ve web sitesinin genel başarısının ölçülmesine yardımcı olur.

 • Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO) – İşletmeler, dönüşüm hunilerini analiz ederek ve darboğazları veya bırakma noktalarını belirleyerek, dönüşümleri artırmak için hedeflenen iyileştirmeler yapabilir.

  İster hukuk firmaları için uygulama yönetimi yazılımı ister en yeni uygulamayı arıyor olsun, kullanıcı davranışının derinlemesine anlaşılması ve dönüşümün önündeki engelleri belirleme yeteneği, web sitesinin tasarımını, içeriğini ve kullanıcı akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Bu, daha fazla dönüşüm sağlamaya ve gelirde artışa yol açmaya yardımcı olabilir.

 • Hedef Takibi ve ROI Ölçümü – Son olarak veri analitiği, işletmelerin hedeflere ulaşmayı ve yatırım getirisini (ROI) izlemesine ve ölçmesine olanak tanır. Hedefler ister satışlarla ister co.il alan adıyla ilgili aramalara kaydolmalarla ilgili olsun, analiz verileri hedef tamamlama oranları, ilişkilendirme ve farklı pazarlama kanallarının etkinliği hakkında öngörüler sağlar.

  Bu bilgiler, kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesine, daha iyi pazarlama stratejileri oluşturulmasına ve web sitesi yatırımlarının yatırım getirisinin ölçülmesine yardımcı olur.

Veri Analizi ve Web Geliştirme Nasıl Farklılaşır?

Veri analizi ve web geliştirme iki farklı ancak birbirine bağlı şeydir. İşte aralarındaki bazı önemli farklar:

 • Odaklanma ve Amaç – Veri analizi öncelikle içgörüleri, kalıpları ve eğilimleri ortaya çıkarmak için verileri incelemeye ve yorumlamaya odaklanır. Web geliştirme, web sitelerinin ve web uygulamalarının oluşturulmasına ve bakımına odaklanır.

  Veri analizinin amacı, veri kümesini, veri alma sürecini daha derinlemesine anlamak, korelasyonları belirlemek, tahminlerde bulunmak ve karar almayı desteklemektir. Web geliştirmenin amacı ise, belirli hedefleri karşılayan ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan, işlevsel ve kullanıcı dostu web siteleri tasarlamak ve oluşturmaktır.

 • Beceri Setleri ve Teknikler – Veri analistleri genellikle istatistik, matematik, programlama ve veri yönetimi alanlarında güçlü becerilere sahiptir. Verileri keşfetmek ve analiz etmek için istatistiksel yazılımları, programlama dillerini ve analitik teknikleri kullanma konusunda uzmandırlar.

  Web geliştiricileri ise HTML, CSS ve JavaScript gibi programlama dillerinde beceriye sahiptir. Ön uç ve/veya arka uç geliştirme, veritabanı yönetimi, sunucu yapılandırması ve web tasarım ilkeleri konularında uzmandırlar.

Web Geliştiricileri ve Veri Analistleri Birlikte Nasıl Çalışır?

Web geliştiricileri ve veri analistlerinin birlikte nasıl çalıştığını merak ediyor olabilirsiniz. Aslında web geliştirmede analitiğin gücünden yararlanmak için yakın çalışırlar ve işbirliği yaparlar.

Web geliştiricileri bir web sitesinin teknik yönlerini oluşturmaya ve sürdürmeye odaklanırken, veri analistleri kararlarına rehberlik etmek için kullanıcı verilerinden içgörüler çıkarır. Birlikte çalışırlar:

 • Hedefleri ve Metrikleri Tanımlama – Web geliştiricileri ve veri analistleri, web sitesi için net hedefler ve temel performans göstergeleri (KPI’ler) oluşturmak üzere işbirliği yapar. Bu, toplanan analitik verilerinin geliştirme hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.
 • Veri Toplama ve Entegrasyon – Web geliştiricileri, ilgili verileri toplamak için izleme kodları uygular ve analiz araçlarını web sitesine entegre eder. Veri analistleri, istenen ölçümleri doğru bir şekilde yakalamak için uygun veri toplama mekanizmalarının kurulmasına yardımcı olur.
 • Veri Analizi ve Raporlama – Analistler raporlar oluşturur ve içgörüleri web geliştirme ekibine iletir. Verilere dayalı olarak eyleme geçirilebilir öneriler sunarak geliştiricilerin müşteri hizmetlerini iyileştirmek için bilinçli kararlar almasına olanak tanır.
 • Yinelemeli Optimizasyon – Web geliştiricileri, web sitesinde iyileştirmeler yapmak için veri analistleri tarafından sağlanan bilgileri kullanır. Sürekli optimizasyon sağlamak için değişiklikleri uygulamak, etkilerini test etmek ve sonuçları değerlendirmek için işbirliği yaparlar.

Web Geliştirme Kararlarında Analitiği Kullanmanın En İyi Yolları

Web geliştirme kararlarında analitiği kullanmanın en iyi yollarından bazıları şunlardır:

1. Kullanıcı Davranış Analizi

Analytics, kullanıcı davranışı hakkında değerli veriler sağlar. Sayfa görüntülemeleri, sayfalarda geçirilen süre, hemen çıkma oranları ve tıklama oranları gibi metrikleri takip edebilirsiniz.

Bu veri analizi aynı zamanda web sitesi genelinde çok adımlı formlarla kullanıcı etkileşimlerine de ışık tutabilir. Geliştiriciler, bu formlardaki kullanıcı davranışını yakından inceleyerek potansiyel sorunlu noktaları, bırakılan noktaları veya kafa karışıklığı alanlarını belirleyebilir.

Geliştiriciler, analiz verilerine dayalı çok adımlı formları sürekli olarak geliştirip geliştirerek genel dönüşüm oranlarını artırabilir, kullanıcı memnuniyetini artırabilir ve web geliştirmede daha iyi sonuçlar elde edebilir.

Web geliştiricileri, kullanıcıların web sitesinde nasıl gezindiğine ve web sitesinde nasıl etkileşime girdiğine ilişkin bilgiler edinebilir. Bu bilgiler, iyileştirme alanlarının belirlenmesine, kullanıcı akışlarının optimize edilmesine ve genel web sitesi kullanılabilirliğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca demografinizdeki kullanıcıları hedeflediğinizden emin olmak istersiniz. Bu, web siteniz için doğru alan adını seçmek kadar basit olabilir. Katar sakinlerini veya Birleşik Krallık’taki kullanıcılar için .co.uk’yi hedeflemek istiyorsanız alakalı .qa alan adı satın alma gibi şeylere dikkat edin

2. Dönüşüm Hunileri

Analytics ayrıca dönüşüm hunilerini de izleyebilir. Bu, kullanıcıların web sitesinde satın alma işlemi yapma veya bir bültene kaydolma gibi istenen eylemleri tamamlamak için attığı adımları göstermeye yardımcı olur.

Geliştiriciler, dönüşüm hunilerini analiz ederek potansiyel darboğazları veya ayrılma noktalarını belirleyebilir ve bu süreçleri optimize etmek için kararlar alabilir. Bu, harekete geçirici mesajların iyileştirilmesi kadar basit bir şeyi içerebilir.

3. Bölünmüş A/B Testi

Bölünmüş A/B testi web geliştirmede kullanılabilir. Bu, bir web sayfasının farklı sürümlerinin veya belirli öğelerin, istenen sonuçlara ulaşmada hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirlemek için karşılaştırıldığı yerdir.

Bu veriler, farklı varyasyonların performansını izlemek ve analiz etmek için kullanılabilir; bu, web geliştiricilerinin tasarım öğeleri, içerik düzeni, düğme yerleşimi veya kullanıcı etkileşimini ve dönüşümlerini etkileyen diğer faktörler hakkında bilinçli kararlar alabileceği anlamına gelir.

4. Performans Optimizasyonu

Verilerin analizi, web sitesinin performansının tam potansiyeline ulaşması için optimize edilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, yavaş yükleme sürelerinde hızlanabilir.

Kodu ve varlıkları optimize ederek web sitesinin genel hızını ve yanıt verebilirliğini artırabilir. Daha hızlı yüklenen web siteleri daha iyi kullanıcı deneyimlerine, daha düşük hemen çıkma oranlarına ve gelişmiş arama motoru sıralamalarına yol açar.

Bulut tabanlı çağrı merkezi teknolojisi, müşterilerle iletişim halinde kalmak ve müşteri hizmetlerinin her zaman iyi olmasını sağlamak için de kullanılabilir. Yavaş olduğu için web siteniz üzerinden sizinle iletişim kuramıyorlarsa müşterilerin sizi arayabilmesi gerekir.

5. İçerik Stratejisi ve Kişiselleştirme

Veriler, içerik stratejisi kararlarının bilgilendirilmesine yardımcı olabilir. Sayfa görüntülemeleri, sayfada geçirilen süre ve kullanıcı etkileşimi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Geliştiriciler hangi içeriğin kullanıcılarda en çok yankı uyandırdığını belirleyebilir.

Bu bilgiler, mevcut içeriği daha iyi hale getirmek, kullanıcı tercihleriyle uyumlu yeni içerik oluşturmak ve kullanıcı davranışına dayalı olarak alakalı içerik sunarak kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmek için kullanılabilir.

Analitikleri Web Geliştirme Sürecinize Dahil Edin

Analitikleri web geliştirme sürecinize dahil etmek, başarılı ve kullanıcı odaklı web siteleri oluşturmak için hayati öneme sahiptir. İşletmeler, web sitesi geliştirme kararlarına rehberlik etmek için analitiği kullanarak kullanıcı deneyimlerini geliştirebilir, dönüşümleri artırabilir ve sonuçta iyi işleyen bir web sitesi ve mutlu müşteriler hedeflerine ulaşabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir