Veri Yönetişimi Etkili Veri Analitiğinin Merkezi Nasıldır – veritabanimimari.com

Yayıncılık sektöründe ölçebileceğimiz çok şey var. Ancak, verileri nasıl ve neden topladığımızı ve bunlara kimlerin erişebileceğini vurgulayan bir strateji yoksa, değer kaybolur. Sadece bu da değil, aynı zamanda işimizi ciddi bir uyumsuzluk riskine sokabiliriz. Sonuç olarak, veri yönetişimi, etkili veri analitiğinin merkezinde yer alır ve yaptığımız her şeyin temelini oluşturur.

Bu makalede, güvenli, ölçeklenebilir sistemler tarafından desteklenen birleşik bir veri yönetişimi stratejisinin şimdi ve gelecekte nasıl büyük değer sağlayacağı da dahil olmak üzere, üst düzey şirket yöneticileriyle masaya oturmanın veri yönetişiminin önemini açıklayacağım.

Veri Yönetişimi İş Modellerini Nasıl Bilgilendiriyor?

Veri söz konusu olduğunda, ilk soru bir şeyi ölçüp ölçemeyeceğiniz değil; yapman gerekip gerekmediğidir. Kendinize iş modelinizin ne olduğunu sormanız çok önemlidir. Sonuçta, içerik oluşturmak için para gerekiyor. Birçok yayınevinde, çerezleri kabul etmeyen kişilerin verilere erişmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda büyük bir tartışma var. Bu tüketicilerin ne yaptığını ve neden yaptığını ölçemiyorsanız, yine de iş değeri sağlıyorlar mı? Değilse, iş modelinin değişmesi gerekir. Pek çok şirket aynı ortamda gezinmeye çalışıyor ve ne yapmanız gerektiğine dair tek bir standart yok. Son olarak, düzenlemelere ve insanların mahremiyet haklarına saygı gösterirken, verilerin ticari değerini de göz önünde bulundurmanız gerekir. Sektörümüzde bazen içerik ücretsiz olarak dağıtılır ve reklam yoluyla para kazanılır, bazen de içerik aboneliğe dayalıdır; her iki durumda da doğru olan, veri yönetişiminin bu seçimi bildirdiğidir.

Ölçebildiğiniz veya ölçmeniz gereken şey, bir işletme olarak yapabileceklerinizi büyük ölçüde etkiler ve iş modelinizde önemli bir değişiklik yaratabilir. Sonuç olarak, veri yönetişimi açısından neyi ölçebileceğinizden ve düzenlemelerin neler olduğundan emin değilseniz bir işletmeyi yönetemezsiniz. Bu nedenle, üst düzey şirket yöneticileriyle masaya oturduğum için veri yönetişiminin büyük bir savunucusuyum; iş modelini ve iş stratejisini desteklemek zorundadır.

Veri Toplamanın ve Analiz Etmenin Yasal Yönleri

Son yıllarda GDPR ve diğer düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle gizlilik açısından pek çok değişiklik oldu. Uyumlu olmak için her işletmenin hangi verileri ölçtüğünü ve depoladığını ve bunlara kimin erişimi olduğunu bilmesi gerekir. Veri yönetişimi, insanların yalnızca doğru şeye erişimini sağlamak için vardır ve bunun herhangi bir ihlalini önlemek için doğru kontroller mevcuttur. İnsanların mahremiyetinin ve verilerinin kötüye kullanılma ihtimali olmadan korunmasını sağlamak çok önemlidir. Ne de olsa, yanlış anlamanın bireyler, işletmeler ve bir bütün olarak toplum için ciddi yasal, finansal ve itibarla ilgili sonuçları vardır.

Harici veri yönetişiminin yasal yönlerini yönetebilmek için güçlü bir hukuk ekibine sahip olmak esastır. Hukuk ekibinizde bir veri gizliliği grubuna sahip olmak, riski gerçekten anlamanıza ve yasanın işletmeniz için ne anlama geldiğini yorumlamanıza yardımcı olabilir. Tabii ki bu hiç de fena bir başarı değil. Düzenleyici bir kurum yoktur ve kurallar bir ülkeden diğerine büyük farklılıklar gösterebilir. Gezinmesi son derece karmaşıktır, bu da veri gizliliği uzmanlarına ve özellikle bir hukuk danışmanına sahip olmayı paha biçilmez kılar.

Bu arada, dahili veriler ve erişilebilirlik, teknoloji ekibi içinde bir veri işlevi olarak yer almalıdır. Bir işletmenin doğru bilgileri toplamasını, ortaya çıkarmasını, depolamasını ve erişilebilir olmasını sağlayan belirli bir grup, bir veri ekibi olmalıdır. Ancak o zaman bir veri analisti veya veri bilimcisi bu bilgiyi yorumlayabilir ve iş değeri yaratabilir.

Veri Yönetişiminin Faydaları

Çalışanlarınız, rolleri üzerinde hiçbir etkisi olmayan binlerce veri sütununu aramak zorunda kalırsa, zaman kaybediyorlar. Samanlıkta iğne aramaya benzer. Kimin hangi verilere erişmesi gerektiğini söyleyen doğru politikalara sahip olarak bu sorunu önleyebilirsiniz. Bu nedenle, veri yönetişimi operasyonel verimliliği artırır ve iş büyümesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ayrıca, gizli bilgilere yalnızca ihtiyacı olanların erişebilmesini sağlamak, veri ihlali ve uyumsuzluk riskini azaltır. Sonuç olarak, verileri korumanın doğrudan mali faydaları vardır. Veri yönetişiminin diğer önemli avantajı, rekabet avantajı yaratmaktır. Uyumlu bir işletme olarak tüketici güveni ve marka savunuculuğu oluşturabilirsiniz. Müşterileriniz size yalnızca saygı duymakla kalmaz, aynı zamanda veri yönetişimi konusunda şeffaf bir işletme olarak daha uygun bir iş ortağı olursunuz.

Veri yönetişimi tamamen önceden planlama ile ilgilidir ve doğrudan ölçülebilir bir yatırım getirisi sağlar. Operasyonel verimliliği artırabilir, iş büyümesini hızlandırabilir ve iş riskini büyük ölçüde azaltabilirsiniz.

Bir Veri Yönetişimi Stratejisi Oluşturmanın Temel Adımları

Pek çok açık iş avantajıyla, veri yönetişimi için destek almak mutlaka bir sorun değildir. Ancak, en başından itibaren üst düzey şirket yöneticileriyle masaya oturması çok önemlidir. Veri yönetişimi iş stratejisiyle uyumlu olmalı ve asla ikinci planda bırakılmamalıdır. Etkili bir veri yönetişimi stratejisi oluşturmaya yönelik temel adımlardan bazıları şunlardır:

  • Bir veri şampiyonu atamak: Veri yönetişimini işinize dahil etmek için güçlü bir veri şampiyonuna, sorumluluğu yönetebilecek bir yöneticiye ihtiyacınız var.
  • SMART veri hedefleri oluşturma: Sadece toplayabildiğinizi ölçebilirsiniz. Toplarsanız, iş değeri katma potansiyeline sahip olduğundan emin olmanız gerekir.
  • Bir veri sözlüğü oluşturma: İşletmeniz için iyi belgelenmiş bir ölçümler sözlüğüne ve birleşik bir veri diline sahip olmak, uyum oluşturmaya yardımcı olur.
  • Gizlilik ve yönetişim politikaları oluşturma: Doğru politikaların yürürlükte olması, doğru verileri doğru zamanda toplamanıza ve yalnızca gerekli kişilerin erişebilmesine yardımcı olur.
  • Bina altyapısı: Politikalarınızı yedeklemek için doğru altyapıya ve sistemlere sahip olduğunuzdan ve bunları destekleyecek bütçeye sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekir.
  • Güvenliği sağlamak: Tüm altyapı ve veri platformlarının güvenliği temel alması gerekir, böylece veriler her zaman sorumlu bir şekilde kullanılır. Güvenlik sıfırdan oluşturulduğunda, veri yönetişimi stratejisine değer katar.
  • İşletme ile iletişim: Veri yönetişimi, şirket yöneticileri tarafından iyi anlaşılmalı ve günlük operasyonların bir parçası olarak saygı gösterilmelidir. Dahası, hukuk departmanı ile sürekli bir ortaklık ve diyalog olmalıdır.

Bundan sonrası öncelikleri belirlemekle ilgili. Bir işletmedeki her bilgi parçası, veri yönetişimi yelpazesine girer. Bu hacmi yönetebilmek için bilgilerin sınıflandırılması gerekir. Müşteriler, çalışanlar ve işletmenin kendisiyle ilgili olarak hangi bilgilerin gizli kabul edileceğine karar verme durumudur. Düzenlemelere bağlı kalmaktan daha fazlası, işletmenizin hangi bilgileri halka açık bir şekilde paylaşmak istemeyeceğini düşünmekle ilgilidir. Verileri kategorize ederek ve önceliklendirerek yasal riski azaltabilir, operasyonel verimliliği artırabilir ve rekabet avantajı oluşturabilirsiniz.

Veri Kullanımını Kolaylaştırma

Verilerin nasıl ve neden toplandığı ve bunlara kimlerin erişebileceğine ilişkin bir strateji oluşturmak hayati olsa da, bu erişimi desteklemek için yürürlükte olan süreçler de olmalıdır. Ne de olsa, veriler yalnızca doğru zamanda doğru kişiler tarafından erişilebilirse değer verir. Ayrıca, aynı verilerin güvenli olması gerekir. Veri erişimini ele almanın tek bir doğru yolu olmasa da, veri yönetişimi söz konusu olduğunda bu, yapbozun hayati bir parçasıdır. İşlem zahmetli ve zaman alıcı olabilir. Ancak istekleri otomatik olarak doğru kişilere yönlendiren ve onaylandıktan sonra anında erişim sağlayan iş akışlarına sahip olunarak kolaylaştırılabilir. Veri kullanımının modernleştirilmesi, veri ekibinin üzerindeki baskıyı azaltır, veri sahiplerini güçlendirir ve her şeyin izlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Sonuç olarak, iyi tanımlanmış bir güvenlik yönetişimi çerçevesinde verilere self servis erişim oluşturmak mümkündür.

Geleceğe Nasıl Hazırlanırsınız?

Veri yönetişiminin, düzenleyici değişiklikleri ve yeni fırsatları hesaba katmak için sürekli olarak gelişmesi gerekir. Genel olarak, veri uyumluluğu ortamını ve hangi yöne gittiğini yorumlamak kolaydır. İnsanların insan haklarına olan temel ihtiyacına odaklanır. Bunu göz önünde bulunduran işletmelerin geleceğin nasıl görüneceğini düşünmeleri, çok yıllı bir plan oluşturmaları ve savunmalarını güçlendirmeleri gerekiyor.

Her işletmenin hesaba katması gereken diğer bir şey, kullanılabilir hale gelecek verilerin hacmi ve türü. İşletmelerin tüketicilerine ulaşmak için kullandıkları platformların sayısı katlanarak arttı ve bu eğilim devam edecek gibi görünüyor. Her platform belirli düzenlemelere tabidir. Gizlilik karmaşıktır ve sanal gerçeklik, yapay zeka ve metaverse’nin ortaya çıkışıyla çok daha karmaşık hale gelmek üzeredir. Veri güvenliği, veri yönetişimi yolculuğunun önemli bir parçasını oluşturmaya devam edecek.

Veriler ve aslında iş başarısı söz konusu olduğunda, zirveye çıkacak şirketler, veri yönetişimini destekleyecek, analitiği etkinleştirecek ve ticari büyümeyi destekleyecek teknolojiye, insanlara ve süreçlere sahip olanlardır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir