Sağlıkta Büyük Veri Kullanmanın Avantajları – veritabanimimari.com

Bilgi gerçekten güçtür ve insanlık tarihinin hiçbir döneminde insanlar bilgiye bugün olduğundan daha fazla erişememiştir. İnternet sayesinde, sıradan vatandaşlar, ne kadar ezoterik olursa olsun, keşfetmek istedikleri hemen hemen her konuda muazzam miktarda veriye anında erişebilirler.

Bununla birlikte, bilgi çağının gerçek değeri, sağlık alanında olduğu kadar hiçbir yerde daha belirgin değildir. Gerçekten de, Büyük Veri bugün tıp pratiğinde devrim yaratıyor. Bu makale, sağlık hizmetlerinde Büyük Verinin muazzam gücünü açığa çıkarmanın en önemli avantajlarından bazılarını açıklamaktadır.

Bakım Kalitesini Optimize Eder

Sağlık hizmetlerinde Büyük Veri kullanmanın sağladığı sayısız fayda arasında en önemlisi, hasta bakım kalitesi konusuyla ilgilidir. Büyük Veri, sağlık hizmeti sağlayıcılarına elektronik kayıt sistemleri aracılığıyla hastanın kapsamlı tıbbi geçmişine anında erişim sağlar. Bu sadece bakımı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda güvenliğini ve etkinliğini de artırır.

Örneğin klinisyenler, söz konusu hasta için advers reaksiyon veya tedavi başarısızlıkları geçmişi konusunda anında uyarılabilir ve tedavi stratejilerini buna göre ayarlayabilir. Belki de en önemlisi, sağlık hizmeti veri analitiği, sağlık hizmeti sağlayıcılarının kelimenin tam anlamıyla milyarlarca veri noktasına dayalı olarak daha doğru teşhisler ve daha etkili tedavi kararları vermesini sağlar.

Veri analitiği teknolojilerindeki yenilikler, klinisyenlerin aynı anda çok fazla bilginin işlenmesinden kaynaklanan “veri analizi felci” yaşama olasılığını da azaltıyor. Örneğin, otomatikleştirilmiş veri görselleştirme araçları, uygulayıcıların sayısal bilgileri görsel forma dönüştürerek büyük hacimli verileri analiz etmelerine ve kullanmalarına yardımcı olur. Bu, verilerin yalnızca erişilebilir, doğru ve bol değil, aynı zamanda yararlı olmasını da sağlar.

Sağlık Pazarlamasını İyileştirir

Elbette, herhangi bir sağlık hizmeti uygulamasının temel misyonu, hastalara ve ailelerine yardım etmek ve onları iyileştirmektir. Nihayetinde, herhangi bir muayenehane hala bir iştir ve bu işin ayakta kalabilmesi için işletmenin hastalara ihtiyacı vardır.

Bu, Büyük Verinin muazzam faydalarının öne çıktığı başka bir alandır. Büyük Veri, yalnızca hasta bakımının genel kalitesini önemli ölçüde iyileştirmeye hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda klinisyenlerin mevcut ve olası hastalarla ilişki kurma kapasitesini de artırır.

Örneğin, Büyük Veri, uygulayıcıları hedef pazarlarına daha iyi hizmet verebilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgilerle donatarak sağlık pazarlaması girişimlerinde özellikle faydalı olduğunu kanıtlıyor.

Sağlık hizmeti pazarlama verileri, klinisyenlerin ve yöneticilerin sağlık tüketicilerinin deneyimlerini ve beklentilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu da karar vericilerin hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına daha iyi hizmet edecek stratejiler oluşturmasına olanak tanır.

Bu, kliniğin en yakın rakipleri tarafından sunulmayan ancak hedef hasta popülasyonu tarafından çok talep edilen yeni hizmetlerin sağlanmasını içerebilir. Veya kliniğin işletim modelinde değişiklikler içerebilir. Örneğin, pazar verileri analitiğine dayalı olarak klinisyenler, geleneksel iş saatleri dışında bakım alma isteğini ifade eden tüketiciler için hafta sonu ve akşam saatleri belirleyebilir.

Bu pazarlama verileri, hedef hasta popülasyonlarıyla etkileşime geçmek için en iyi uygulamalara ilişkin değerli bilgiler de sağlayabilir. Araştırma, örneğin, hastaların olası bir sağlık hizmeti sağlayıcısını araştırmak için sosyal medyayı geleneksel medyadan daha fazla kullandıklarını ortaya çıkarabilir. Bir klinisyenin pazarlama ekibi daha sonra odaklarını ve kaynaklarını sosyal medya promosyonlarına, tüketici katılımına ve marka oluşturmaya kaydırmak için bu içgörülerden yararlanabilir.

Yönetim Uygulamalarını Geliştirir

Gösterildiği gibi, sağlık hizmetleri nihayetinde bir iştir. Muayenehanelerin ayakta kalabilmesi ve klinisyenlerin hastalarına hizmet vermeye devam edebilmeleri için para güdüsü göz ardı edilemez.

Neyse ki, Büyük Veri bu alanda da sağlık hizmeti sağlayıcıları için çok büyük faydalar sağlayabilir. Örneğin, Büyük Veri, kuruluşun genel iç sağlığını analiz etmek ve gelecekteki pazar eğilimlerini tahmin etmek için kullanılabilir.

Bu da yöneticilerin ve diğer karar vericilerin verimliliği, gelir artışını ve dayanıklılığı artıracak veriye dayalı yönetim stratejilerini formüle etmelerini sağlar. Sonuç, son zamanlarda sağlık sektöründe çok yaygın olan şoklara daha iyi dayanabilen, daha yalın, daha yüksek performanslı ve daha kârlı bir kurumdur.

Araştırma ve Geliştirmeyi Destekler

Tıp, her pratisyenin bildiği gibi, hem bir sanat hem de bir bilimdir. Bu nedenle, sağlık hizmeti sağlayıcıları hasta bakımını geliştirmek için teknolojik yeniliklere bağımlı hale geldi. Büyük Veri, yeni araştırma ve geliştirme fırsatlarına dönüştürülebilecek paha biçilmez içgörüler sağlayarak bu süreçte genellikle kilit bir rol oynar.

Örneğin, Büyük Veri, sağlık uygulamalarının yanı sıra giyilebilir sağlık ürünleri ve ilgili teknolojileri iyileştirme stratejilerinde giderek daha önemli bir rol oynuyor. Sonuç, daha fazla işlevsellik, güvenlik ve erişilebilirliktir; bunların tümü, sağlık sistemi içinde verimliliği ve kârlılığı desteklerken hasta bakımını optimize etmek için kritik öneme sahiptir.

Götürmek

Bilginin inanılmaz gücü modern dünyayı dönüştürdü. Bu hiçbir yerde sağlık hizmetleri alanında olduğu kadar belirgin veya önemli değildir. Sağlık hizmetlerinde Büyük Veri, hasta bakımının kalitesini artırmada, sağlık pazarlamasını desteklemede, klinik yönetimi iyileştirmede ve sağlık teknolojisi araştırma ve geliştirmesini harekete geçirmede etkili olduğunu kanıtlıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir