Rol Olmadığında CDO Olmak – veritabanimimari.com

Baş Veri Sorumlusu (CDO) veya Baş Veri ve Analitik Sorumlusu (CDAO) rolünde (henüz) bir kişisi olmayan birçok kuruluşla çalışıyorum. Ayrıca bu organizasyonlarda bu rollerden birine yükselme arzusu olan önemli sayıda insanla çalışıyorum. İkincisi, bu sütunun konusudur. Hepsi verilerde.

Kuruluş içindeki en üst veri pozisyonu, yalnızca analitik, dijital dönüşümler, içgörüler ve veri stratejisine odaklanan c seviyesi (veya c seviyesi olmayan) pozisyonlar dahil olmak üzere başka unvanlara da sahip olabilir. Bilişimden Sorumlu Başkanını (CIO) en önemli veri rolü olarak kabul eden kuruluşlar hâlâ var, ancak bu sayı yıldan yıla azalıyor.

CDO veya CDAO olmayı arzulayan ancak kurumsal direnişle karşılaşanlar, veri odaklı dönüşüm sağlama, analitiği kullanma ve kuruluşun başarısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olma şansını kaçırdıkları için hüsrana uğrayabilirler. Kuruluşun sınırlı vizyonu, verilerin değerini anlama eksikliği ve veri odaklı girişimlere liderlik edememe nedeniyle kendilerini sınırlı hissediyorlar. Bu hüsran, verilere olan tutkularından, analitiğin dönüştürücü potansiyeline olan inançlarından ve veriye dayalı karar verme yoluyla inovasyonu yönlendirme arzularından kaynaklanmaktadır.

Kuruluşunuzda CDO veya CDAO rolü yoksa, ancak bu rollerden birinin gerekli olduğuna kesin olarak inanıyorsanız, liderliği böyle bir role ihtiyaç olduğuna ikna etme şansınızı artırmak için atabileceğiniz adımlar vardır:

Mevcut Veri Ortamınızdaki Zorlukları Belirtin

Kuruluşunuzun mevcut veri zorlukları, veri yetenekleri, veri altyapısı ve veri yönetişimi uygulamaları hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapın. Özel bir veri liderliği rolünün olmamasından kaynaklanan boşlukları, zorlukları ve kaçırılan fırsatları belirleyin.

İş şartlarına dayalı olarak veri ortamınızdaki zorlukları ifade ederek, özel bir veri liderliği rolünün olmamasından kaynaklanan boşlukları, sınırlamaları ve kaçırılan fırsatları belirtebilirsiniz. Bu zorlukları iletmek, veri yönetimi karmaşıklıklarını anladığınızı ve veri odaklı girişimlere liderlik etme yeteneğinizi gösterir. Bir CDO veya CDAO rolüne olan ihtiyacınız ve buna uygunluğunuz konusundaki durumunuzu güçlendirir.

Araştırma Sektörü En İyi Uygulamaları

Diğer kuruluşların, özellikle de rakiplerin veya endüstri liderlerinin bir CDO veya CDAO’ya sahip olmaktan nasıl faydalandıkları hakkında bilgi toplayın. Veriye dayalı karar vermenin ve analitiğin iş sonuçlarını iyileştirmedeki olumlu etkisini gösteren örnek olay incelemeleri, başarı öyküleri ve istatistikler toplayın.

Sektörün en iyi uygulamalarını araştırmak, bir CDO veya CDAO rolünün olumlu etkisini göstermek için diğer kuruluşlardan kanıtlar ve başarı öyküleri toplamanıza olanak tanır. Veriye dayalı karar vermenin ve analitiğin iş sonuçlarını nasıl iyileştirdiğini ve rekabet avantajı kazandığını göstererek, kendinizi kuruluşunuzda benzer sonuçları sağlayabilecek değerli bir varlık olarak konumlandırırsınız.

Kurumsal Hedeflerle Uyum Sağlayın

Bir üst düzey veri rolünün kuruluşun stratejik amaç ve hedefleriyle nasıl uyumlu olduğunu açıkça ifade edin. Operasyonel verimliliği artırmak, yeniliği desteklemek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve geliri veya maliyet tasarrufunu artırmak için veriye dayalı öngörülerin potansiyelini vurgulayın.

Kurumsal hedeflerle uyum sağlamak, veriye dayalı içgörülerin ve analitiğin operasyonel verimliliği iyileştirme, müşteri deneyimini geliştirme, yenilikçiliği artırma veya geliri artırma gibi stratejik hedeflere ulaşılmasına doğrudan nasıl katkıda bulunabileceğini açıkça göstererek bir CDO veya CDAO rolünün ne kadar önemli olduğunu göstermenizi sağlar. böylece kendinizi kuruluşun başarısını yönlendirmede değerli bir varlık olarak konumlandırın.

Bir İş Vakası Geliştirin

Potansiyel yatırım getirisini (ROI) ve bir CDO veya CDAO pozisyonu yaratmanın değer teklifini özetleyen ilgi çekici bir iş gerekçesi oluşturun. Artan gelir, azalan maliyetler, iyileştirilmiş karar verme, risk azaltma ve rekabet avantajı açısından faydaları ölçün. Veri odaklı bir iş ortamında özel veri liderliğine sahip olmamanın potansiyel risklerini vurgulayın.

Bir iş gerekçesi geliştirmek, bir CDO veya CDAO rolünün yatırım getirisini ve değerini ölçer. Artan gelir, maliyet azaltma, iyileştirilmiş karar verme, risk azaltma ve rekabet avantajı gibi faydaları özetleyerek, bunun kurumsal başarı üzerindeki etkisine dair somut kanıtlar sağlarsınız. Bu yaklaşım, liderliği rolün gerekliliğine ikna eden ve sizi veriye dayalı dönüşümü yönlendirmeye ve ölçülebilir sonuçlar sunmaya aday olarak konumlandıran, ölçülebilir (ve fazla istek uyandıran olmayan) ticari faydalar sunmanızı sağlar.

Liderliği Eğitin ve Etkileyin

Önemli karar vericiler ve paydaşlarla toplantılar veya sunumlar planlayın. Bir üst düzey veri rolüne olan ihtiyacı açıkça ifade edin, rolün sorumluluklarını ve kapsamını açıklayın ve kuruluşun mevcut veri zorluklarını nasıl çözebileceğini ve yeni fırsatların kilidini nasıl açabileceğini gösterin. Araştırmanızdan elde edilen kanıtları sağlayın ve sahip olabilecekleri endişeleri veya itirazları ele almaya hazır olun.

Liderliği eğitmek ve dahil etmek, sorumlulukları, kapsamı ve potansiyel değeri açıklayarak bir CDO veya CDAO rolüne olan ihtiyacı etkili bir şekilde iletir. Kanıt sunarak, endişeleri ele alarak ve veri zorluklarını anladığınızı sergileyerek ikna edici bir vaka oluşturursunuz. Bu katılım, desteği besler, farkındalığı artırır ve sizi yetenekli bir lider olarak konumlandırarak, rolü ve onu doldurmaya uygunluğunuzu belirlemek için güçlü bir argüman oluşturur.

Küçük Başlayın ve Momentum Oluşturun

Liderlik hemen özel bir CDO veya CDAO pozisyonu oluşturmakta tereddüt ediyorsa, veri ve analitiğin değerini göstermek için bir pilot proje veya daha küçük ölçekli bir girişim önerin. Somut sonuçlar ve ölçülebilir etki gösteren bir konsept kanıtı veya veriye dayalı bir proje uygulayın. Bu, özel bir veri liderliği rolü için destek ve ivme oluşturmaya yardımcı olabilir.

Küçükten başlayıp ivme kazanmak, pilot projeler veya daha küçük ölçekli çabalar yoluyla veriye dayalı girişimlerin değerini gösterir. Somut sonuçları ve ölçülebilir etkiyi sergileyerek, bir CDO veya CDAO rolünün sağlayabileceği olumlu sonuçların kanıtını sağlarsınız. Bu yaklaşım destek oluşturur, liderliğin katılımını sağlar ve veriye dayalı girişimleri ölçeklendirmenin yolunu açarak rolün gerekliliği ve dönüştürücü değişimi yönlendirme beceriniz için durumu sağlamlaştırır.

Paydaşlarla İşbirliği Yapın

Verilerle ilgili hassas noktalarını ve gereksinimlerini anlamak için kuruluş içindeki çeşitli departmanlar ve ekiplerle etkileşim kurun. Üst veri rolüne duyulan ihtiyaç konusunda daha geniş bir fikir birliği oluşturmak için yöneticilerden, BT’den, pazarlamadan, finanstan, operasyonlardan ve diğer ilgili paydaşlardan girdi isteyin.

Paydaşlarla işbirliği yapmak, farklı departmanlardan girdi ve bakış açıları toplayarak bir CDO veya CDAO rolüne duyulan ihtiyaç konusunda fikir birliğini geliştirir. Verilerle ilgili zorluklarını ve ihtiyaçlarını anlamak, argümanları ve önerileri uyarlamaya yardımcı olur. Bu işbirlikçi yaklaşım güvenilirlik oluşturur, ekip çalışması becerilerini gösterir ve sizi veriye dayalı girişimlerin etkili bir itici gücü olarak konumlandırır, paydaş desteği alır ve rolün gerekliliği ve sizin buna uygunluğunuza ilişkin durumu güçlendirir.

Dış Uzmanlıktan Yararlanın

Mümkünse, veri yönetimi, analitik veya dijital dönüşüm konusunda uzman dış uzmanlar veya danışmanlar getirin. İçgörüleri ve deneyimleri nesnel bir bakış açısı sağlayabilir ve argümanlarınıza güvenilirlik kazandırabilir.

Harici uzmanlıktan yararlanmak, veri yönetimi, veri yönetişimi, analitik veya dijital dönüşüm uzmanlarından özel bilgi ve içgörüler almanıza olanak tanıyarak argümanlarınızı güçlendirir ve bir CDO veya CDAO rolü ihtiyacına güvenilirlik kazandırır. Sektör uzmanlarının deneyimlerinden ve başarı öykülerinden yararlanarak, nesnel bakış açıları sağlayabilir ve böyle bir rolün yaygın şekilde benimsendiğini ve faydalarını gösterebilirsiniz. Bu harici doğrulama, durumunuzu güçlendirir, güvenilirliğinizi artırır ve sizi veriye dayalı dönüşümü yönlendirmek için iyi donanımlı biri olarak konumlandırır, liderliği rolün gerekliliği konusunda ikna eder ve yeteneklerinizi bu rolde mükemmel hale getirir.

Ağ ve Kıyaslama

Bir CDO veya CDAO işlevini başarıyla uygulayan benzer rollerdeki veya kuruluşlardaki profesyonellerle bağlantı kurmak için endüstri konferanslarına, seminerlere ve ağ oluşturma etkinliklerine katılın. Durumunuzu güçlendirmek için deneyimlerinden öğrenin, içgörüler toplayın ve kıyaslama verilerinden yararlanın.

Ağ oluşturma ve kıyaslama, CDO veya CDAO rollerini başarıyla uygulayan profesyonellerle bağlantı kurmanıza olanak tanır. Konferanslara ve etkinliklere katılmak, onların deneyimlerinden öğrenmenize, içgörüler edinmenize ve durumunuzu güçlendirmek için kıyaslama verileri toplamanıza yardımcı olur. Bu dış bakış açısı, bilginizi gösterir ve sizi rol için güvenilir bir aday olarak konumlandırır, sonuçta liderliği bir CDO veya CDAO pozisyonunun gerekliliği ve bu pozisyon için nitelikleriniz konusunda ikna eder.

Sürekli Yineleyin ve Uyarlayın

Geri bildirime açık olun ve argümanlarınızı organizasyonun gelişen ihtiyaçları ve önceliklerine göre sürekli olarak geliştirin. Kalıcı ve sabırlı olun, çünkü organizasyonel değişim zaman alabilir. İlişkiler kurmaya, işbirliğini geliştirmeye ve veriye dayalı girişimlerin değerini göstermeye devam edin.

Argümanlarınızı gelişen ihtiyaçlara dayalı olarak sürekli olarak yinelemek ve uyarlamak, esneklik ve yanıt verebilirlik gösterir. Geri bildirime açık kalarak, teklifleri iyileştirerek ve yaklaşımları ayarlayarak, veriye dayalı başarı için etkili stratejiler bulma taahhüdünü gösterirsiniz. Bu, sizi karmaşıklığın üstesinden gelme, engelleri aşma ve anlamlı sonuçlar elde etme becerisine sahip biri olarak konumlandırır. Bir CDO veya CDAO rolü için durumu güçlendirir ve nitelikli bir aday olarak konumunuzu sağlamlaştırır.

Çözüm

Bu rollere sahip olmayan kuruluşlardaki CDO’lar veya CDAO’lar, veriye dayalı dönüşüm ve analitikten yararlanma için kaçırılan fırsatlar nedeniyle hayal kırıklığına uğrayabilir. Veri ortamını anlayarak, en iyi uygulamaları araştırarak, hedeflerle uyumlu hale getirerek, bir iş gerekçesi geliştirerek, liderliği eğiterek, küçükten başlayarak, paydaşlarla işbirliği yaparak, harici uzmanlıktan yararlanarak, ağ kurarak ve argümanlarını uyarlayarak liderliği ikna edebilirler. Bu adımlar, bir CDO veya CDAO rolü oluşturma ve kuruluşlarında veriye dayalı karar alma değerinin kilidini açma şanslarını artırır. Hepsi verilerde.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir