Riskleri Azaltın ve Hassas Tedarik Verilerini Koruyun – veritabanimimari.com

Tedarik, ticari faaliyetler için gerekli olan mal ve hizmetlerin satın alınmasını içeren herhangi bir kuruluş içinde temel bir işlevdir. Ancak dijitalleşme ve teknolojinin yükselişiyle birlikte satın alma süreçleri siber tehditlere karşı giderek daha savunmasız hale geldi.

Tedarikteki siber güvenlik riskleri, önemli mali kayıplara, itibar zedelenmesine ve yasal sorumluluğa neden olabilir. Bu nedenle işletmelerin satın alma süreçlerinde siber güvenliğe öncelik vermeleri büyük önem taşıyor.

Bu özellikte, işletmelerin satın alma sırasındaki siber güvenlik risklerini azaltmak ve hassas verilerini korumak için atabilecekleri adımları tartışacağız.

Tedarik Riskleri

Satın alma riskleri, satın alma süreciyle ilgili potansiyel tehditleri ve belirsizlikleri ifade eder. Aşağıda, bazı satın alma riskleri türleri verilmiştir:

 • Parasal
  Finansal riskler satın alma maliyetiyle ilgilidir. Örnekler şunları içerir: fiyat dalgalanmaları, döviz kurları ve ödeme gecikmeleri.
 • operasyonel
  Operasyonel riskler, tedarik zinciri kesintileri, tedarikçi arızaları ve ürün kusurları gibi mal ve hizmetlerin kalitesi, miktarı ve teslimatı ile ilgili riskleri ifade eder.
 • Yasal
  Yasal riskler, fikri mülkiyet ihlali, rüşvet ve dolandırıcılık gibi yasalara, düzenlemelere ve sözleşmeden doğan yükümlülüklere uyumla ilgili riskleri ifade eder.
 • itibarlı
  İtibar riskleri, kuruluşun kamusal imajıyla ilişkili riskleri ifade eder. Buna olumsuz tanıtım, müşteri memnuniyetsizliği ve güven kaybı dahildir.

Tedarikte Siber Güvenlik Riskleri

Tedarikteki siber güvenlik riskleri birçok şekilde olabilir (kimlik avı saldırıları, kötü amaçlı yazılım, fidye yazılımı vb.). Bu saldırılar mali kayba, itibar kaybına ve yasal sorumluluğa neden olabilir. Ayrıca satın alma, finansal veriler, tedarikçi ve müşteri bilgileri ve gizli sözleşmeler gibi hassas bilgilerin değiş tokuşunu içerir. Bu nedenle, tedarik siber güvenliğindeki herhangi bir ihlal, bu hassas verileri tehlikeye atabilir.

Tedarik Risklerini Azaltma

Pazarlama ve satın alma arasındaki işbirliği, güçlü bir ortaklık ve işbirliğine dayalı bir zihniyet gerektirir. İşte başarılı işbirliği için birkaç ipucu:

 • Bir Siber Güvenlik Stratejisi Geliştirmek
  Tedarik risklerini azaltmanın ilk adımı bir siber güvenlik stratejisi geliştirmektir. Bu strateji, hassas bilgileri güvence altına almak için politikalar ve prosedürler içermeli ve kuruluşun karşı karşıya olduğu belirli risklere göre uyarlanmalıdır. Strateji ayrıca, siber güvenlik politikalarının uygulanması ve yürütülmesi için kuruluş içindeki kilit personelin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamalıdır.
 • Tedarikçi Uyumunun Sağlanması
  Tedarikçilerin ve satıcıların kuruluşun siber güvenlik politikalarına ve prosedürlerine uymasını sağlamak esastır. Bu, tedarikçilerin belirli güvenlik standartlarına uymalarını zorunlu kılarak ve tedarikçilerin düzenli güvenlik değerlendirmeleri yaparak başarılabilir. Kuruluş ayrıca, güvenlik standartlarını karşılamayan tedarikçilerle olan sözleşmeleri feshetmek için açık yönergelere sahip olmalıdır.
 • Güvenli Tedarik Süreçlerinin Uygulanması
  Tedarik süreci boyunca hassas bilgileri korumak için güvenli tedarik süreçleri uygulanmalıdır. Bu süreçler, sözleşmeler ve finansal veriler gibi hassas bilgilerin değiş tokuşu için güvenli iletişim kanallarını içermelidir. Kuruluşun ayrıca tedarikçilerin ve müşterilerin kimliğini doğrulamak ve ödeme işlemlerini güvence altına almak için protokolleri olmalıdır.
 • Çalışanları Eğitmek
  Çalışanlar, satın alma süreçlerinde siber güvenlik risklerinin azaltılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Kimlik avı dolandırıcılıklarının nasıl belirlenip önleneceği ve güvenli iletişim kanallarının nasıl kullanılacağı gibi siber güvenlik en iyi uygulamaları hakkında çalışanlara düzenli eğitim verilmesi çok önemlidir. Çalışanlar ayrıca hassas bilgileri korumanın önemi ve bir ihlalin olası sonuçları konusunda eğitilmelidir.

Tedarikte Siber Güvenlik Risklerini Azaltma

Tedarikte siber güvenlik risklerini azaltmak, dijital teknolojileri, ağları ve hassas verileri potansiyel tehditlerden ve güvenlik açıklarından korumak için stratejiler ve önlemler almayı içerir. Tedarikte siber güvenlik risklerini azaltmaya yönelik stratejilerden bazıları şunlardır:

 • Güvenlik Kontrollerini Uygulama
  Güvenlik kontrolleri, güvenlik duvarları, antivirüs yazılımı, saldırı tespit ve önleme sistemleri, erişim kontrolleri ve veri şifreleme gibi siber güvenlik tehditlerini önlemek, tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için teknik ve idari önlemlerin uygulanmasını içerir.
 • Güvenlik Değerlendirmeleri Yürütme
  Güvenlik değerlendirmeleri, potansiyel siber güvenlik risklerinin ve güvenlik açıklarının belirlenmesini ve mevcut güvenlik kontrollerinin etkinliğinin değerlendirilmesini içerir.
 • Siber Güvenlik Politikaları ve Prosedürleri Geliştirme
  Siber güvenlik politikaları ve prosedürleri, erişim kontrolü, veri koruma, olay müdahalesi ve çalışan farkındalığı gibi siber güvenlik faaliyetleri için yönergeler ve standartlar sağlar. Etkili siber güvenlik politikaları ve prosedürleri, net roller ve sorumluluklar belirleyerek, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlayarak ve siber güvenlikte en iyi uygulamaları ve standartları teşvik ederek siber güvenlik risklerini en aza indirmeye yardımcı olur.
 • Siber Güvenlik Eğitimi Verilmesi
  Siber güvenlik eğitimi, çalışanlara kimlik avı dolandırıcılığı, kötü amaçlı yazılım saldırıları ve veri ihlalleri gibi siber güvenlik risklerini belirleme ve azaltma konusunda bilgi ve beceri sağlar.
 • Siber Güvenlik Tehditlerini ve Eğilimlerini İzleme.
  Siber güvenlik tehditlerinin ve eğilimlerinin izlenmesi, siber güvenlik tehditlerinin ve güvenlik açıklarının izlenmesini ve analiz edilmesini ve ayrıca ortaya çıkan risklere yönelik önlemlerin uygulanmasını içerir.

Tedarikte Hassas Verilerin Korunması

Tedarikte hassas verilerin korunması, veri ihlallerini, kimlik hırsızlığını ve diğer siber güvenlik tehditlerini önlemek için çok önemlidir. Tedarikte hassas verileri korumaya yönelik stratejilerden bazıları, erişim kontrolleri, veri şifreleme ve güvenli iletişim kanalları gibi veri koruma önlemlerinin uygulanmasını, veri koruma değerlendirmelerinin yürütülmesini, veri koruma politikaları ve prosedürlerinin geliştirilmesini, veri koruma eğitimi sağlanmasını ve veri korumanın izlenmesini içerir. tehditler ve eğilimler. Veri koruma önlemleri, kişisel veriler, finansal veriler ve fikri mülkiyet gibi hassas verilere yetkisiz erişimi, ifşayı veya imhayı önlemek için teknik ve idari önlemlerin uygulanmasını içerir.

Veri koruma değerlendirmeleri, potansiyel veri koruma risklerinin ve güvenlik açıklarının belirlenmesini ve mevcut veri koruma önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesini içerir. Veri koruma politikaları ve prosedürleri, veri koruma faaliyetleri için yönergeler ve standartlar sağlar. Bu, veri sınıflandırmasını, veri işlemeyi, veri saklamayı ve veri imhasını içerebilir. Etkili veri koruma politikaları ve prosedürleri, yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlayarak, net roller ve sorumluluklar belirleyerek ve veri korumada en iyi uygulamaları ve standartları teşvik ederek veri koruma risklerini en aza indirmeye yardımcı olur. Veri koruma eğitimi, çalışanlara kimlik avı dolandırıcılığı, veri ihlalleri ve kimlik hırsızlığı gibi veri koruma risklerini belirleme ve azaltma bilgi ve becerileri sağlar. Veri koruma tehditlerinin ve eğilimlerinin izlenmesi, veri koruma tehditlerinin ve güvenlik açıklarının izlenmesini ve analiz edilmesini ve ortaya çıkan risklere yönelik önlemlerin uygulanmasını içerir.

Tedarik ve siber güvenlik, herhangi bir kuruluşun kritik işlevleridir ve mali kayıpları, yasal yükümlülükleri ve itibar hasarını önlemek için satın almada riskleri azaltmak ve hassas verileri korumak çok önemlidir. Etkili risk yönetimi stratejileri ve önlemleri, potansiyel riskleri ve güvenlik açıklarını belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için proaktif ve kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesini içerir. Tedarik politikaları ve prosedürleri, siber güvenlik politikaları ve prosedürleri ile veri koruma politikaları ve prosedürleri, satın alma ve siber güvenlikte şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve en iyi uygulamaların desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Sürekli gelişen dijital ortamda ortaya çıkan risklere ve tehditlere uyum sağlamak için sürekli risk değerlendirmesi ve azaltma çabaları esastır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir