GDPR’ye Uyum Sağlamanıza Yardımcı Olacak 5 Teknoloji – veritabanimimari.com

GDPR, Genel Veri Koruma Yönetmeliği anlamına gelir. AB vatandaşlarının mahremiyetini ve kişisel verilerini korumak amacıyla Avrupa Birliği tarafından 2018 yılında getirilen bir düzenlemedir. Şirketin konumuna bakılmaksızın, AB’de yaşayan kişilerin kişisel verilerini işleyen tüm şirketler için geçerlidir.

GDPR’ye uyum yalnızca cezalardan kaçınmak anlamına gelmez; bireylerin mahremiyetine ve haklarına saygı duyma ve bunları koruma taahhüdüdür. GDPR uyumluluğu, kuruluşunuzun kişisel verileri korumak ve veri sahiplerinin hak ve özgürlüklerine saygı göstermek için gerekli tüm önlemleri aldığı anlamına gelir.

GDPR uyumluluğu, devam eden veri koruma çabalarını, veri işleme faaliyetlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve veri koruma önlemlerinin sürekli iyileştirilmesini içerir.

GDPR’nin Temel İlkeleri

GDPR’yi daha iyi anlamak için temel ilkelerine bakalım. Bu ilkeler, kişisel verilerin nasıl işlenmesi gerektiğine rehberlik eder ve GDPR’nin temelini oluşturur. GDPR karmaşık bir düzenleme olsa da uymanız gereken önemli ilkelerden bazıları şunlardır:

  • Şeffaflık: GDPR, veri işlemede adalet ve şeffaflık konusunda ısrar ediyor. Bu, kişisel verilerin, veri sahiplerinin bildiği ve rızasını aldığı bir şekilde işlenmesi gerektiği anlamına gelir.
  • Amaç sınırlaması: Kişisel veriler yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlarla toplanabilir ve bu amaçlarla bağdaşmayacak şekilde işlenmemelidir.
  • Veri minimizasyonu: Bu, kişisel verilerin işlendikleri amaçlara uygun, yeterli ve gerekli olanlarla sınırlı olması gerektiği anlamına gelir.
  • Hesap verebilirlik: Bu, veri sorumlusunun diğer tüm ilkelerden sorumlu olduğu ve bu ilkelere uyum gösterebilmesi gerektiği anlamına gelir.

GDPR Uyumluluğu: Cezalar ve Yaptırım

GDPR’ye uyulmaması ciddi cezalara yol açabilir. Maksimum ceza, yıllık küresel cironun %4’üne veya 20 milyon Euro’ya (hangisi daha yüksekse) kadardır. Bu, verileri işlemek için yeterli müşteri onayına sahip olmamak veya tasarım konseptleri nedeniyle mahremiyetin temelini ihlal etmek gibi en ciddi ihlaller içindir.

Bu kuralların bulut hizmetleri de dahil olmak üzere hem veri denetleyicileri hem de veri işleyicileri için geçerli olduğunu da belirtmekte fayda var.

Bu nedenle GDPR uyumluluğunu ciddiye almak çok önemlidir. Yalnızca olası mali etki nedeniyle değil, aynı zamanda ticari itibarınıza gelebilecek potansiyel zarar nedeniyle de.

GDPR’ye Uyum Sağlamanıza Yardımcı Olabilecek 5 Teknoloji

Neyse ki, GDPR uyumluluğu çalışmalarınızı planlarken yardımınıza gelebilecek çeşitli teknolojiler var.

Veri şifreleme

Veri korumada ilk savunma hattı veri şifrelemedir. Şifreleme, yetkisiz erişimi önlemek için verileri bir koda dönüştürmeyi içerir. Düzenlemenin kişisel verileri koruma zorunluluğuna doğrudan hitap ettiği için GDPR uyumluluğu açısından çok önemli bir teknolojidir.

Veri şifreleme, düz metin verilerini şifreli metin olarak bilinen bir dizi okunamayan karaktere dönüştürerek çalışır. Bu şifreli metnin şifresi yalnızca doğru şifre çözme anahtarına sahip kişiler tarafından çözülebilir ve okunabilir. Bu teknolojinin etkinliğini sağlamak için güçlü şifreleme algoritmaları kullanmak ve şifreleme anahtarlarını güvende tutmak önemlidir.

Üstelik şifreleme yalnızca saklanan verilerle sınırlı değildir. Aktarılan verileri, yani ağlar üzerinden iletilen verileri kapsar. Güvenli Yuva Katmanı (SSL) ve Aktarım Katmanı Güvenliği (TLS), aktarım halindeki verileri şifrelemek için yaygın olarak kullanılan protokollerdir. Bu protokoller, internet veya dahili bir ağ üzerinden çalışan iki makine veya cihaz arasında güvenli bir kanal sağlar.

Veri Maskeleme ve Anonimleştirme

Veri maskeleme ve anonimleştirme, verileri gizleyerek kişisel verileri koruyan teknolojilerdir. Bu teknolojiler, düzenlemenin tasarım gereği veri minimizasyonu ve gizliliğe yaptığı vurguyu doğrudan ele aldığından, GDPR uyumluluğu açısından faydalı olabilir.

Veri maskeleme, bir kuruluşun verilerinin yapısal olarak benzer ancak orijinal olmayan bir versiyonunu oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu teknik, verilerin test veya eğitim amacıyla kullanılması gerektiğinde kullanılır ancak gerçek veriler açığa çıkarılamaz. Veri maskeleme, verilerin gizlilikten ödün vermeden kullanılabilir kalmasını sağlar.

Veri anonimleştirme, bir veri kümesindeki kişisel tanımlayıcıların, verilerin tanımladığı kişilerin anonim kalmasını sağlayacak şekilde kaldırıldığı veya değiştirildiği bir süreçtir. Bu, büyük hacimli kişisel verilerle uğraşan işletmeler için özellikle önemlidir çünkü bireysel mahremiyetten ödün vermeden verilerden içgörü elde etmelerine olanak tanır.

Güvenlik Açığı Yönetimi

Güvenlik açığı yönetimi, ağ sistemlerindeki güvenlik açıklarını belirleme, sınıflandırma, önceliklendirme ve gidermeye yönelik sürekli bir uygulamadır. Veri ihlali riskini azaltarak GDPR uyumluluğunda önemli bir rol oynar.

Etkili bir güvenlik açığı yönetim sistemi, ağ altyapısının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla başlar. Bu, ağa bağlı tüm cihazların, çalıştırdıkları yazılımın tanımlanmasını ve bunların doğasında olan güvenlik açıklarının anlaşılmasını içerir. Güvenlik açığı tarayıcıları, ağı bilinen güvenlik açıklarına karşı sürekli olarak tarayarak bu süreci otomatikleştirebilir.

Daha sonra, belirlenen güvenlik açıklarının potansiyel etkilerine göre değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi gerekir. Örneğin, hassas verileri veya kritik sistemleri açığa çıkaran güvenlik açıklarına, daha az ciddi olanlara göre öncelik verilmelidir. Güvenlik açıkları önceliklendirildikten sonra uygun iyileştirme önlemleri alınmalıdır. Bu, güvenlik açığının kapatılmasını, telafi edici kontrollerin uygulanmasını veya güvenlik açığı bulunan sistemin ağdan kaldırılmasını içerebilir.

Bulut Erişim Güvenliği Aracıları (CASB’ler)

Bulut hizmetlerinin giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte Bulut Erişim Güvenliği Aracıları (CASB’ler), GDPR uyumluluğu için kritik bir teknoloji olarak ortaya çıktı. CASB’ler, bulut tabanlı kaynaklara erişildikçe kurumsal güvenlik politikalarını birleştirmek ve birleştirmek için bulut hizmeti tüketicileri ile bulut hizmeti sağlayıcıları arasına yerleştirilen güvenlik politikası uygulama noktalarıdır.

CASB’ler şüpheli etkinliklerin izlenmesi, güvenlik uyumluluk politikalarının uygulanması ve veri sızıntılarına karşı koruma gibi bir dizi güvenlik önlemi sağlar. Bu özellikler, kişisel verilerin korunmasına, olası veri ihlallerinin tespit edilmesine ve düzenlemenin gerektirdiği gerekli güvenlik belgelerinin sağlanmasına yardımcı olduğundan GDPR uyumluluğu açısından hayati öneme sahiptir.

Ayrıca CASB’ler, bulut uygulamaları ve hizmetlerine ilişkin görünürlük sağlayarak kuruluşların bulut kullanımlarını ve ilgili riskleri daha iyi anlamalarını sağlar. Bu, veri korumanın sağlanması ve GDPR’nin işleme faaliyetlerine ilişkin kayıt tutulması gerekliliğine uyum açısından özellikle önemlidir.

Rıza Yönetim Platformları

Listemizde GDPR uyumluluğuna yardımcı olabilecek son teknoloji Rıza Yönetimi Platformlarıdır (CMP’ler). GDPR kapsamında, veri sahiplerinden açık rızanın alınması ve yönetilmesi çok önemli bir gereklilik haline geldi. CMP’ler kuruluşların bu izinleri yönetmesine ve saklamasına yardımcı olan araçlardır.

CMP’ler, işletmelerin GDPR gereklilikleriyle uyumlu izin toplama süreçlerini tasarlamasına ve uygulamasına olanak tanır. Bu, veri işleme faaliyetleri hakkında açık ve kısa bilgilerin sağlanmasını, kullanıcılara onay vermeleri veya vermemeleri için açık bir yol sunmayı ve elde edilen onayların gelecekte referans olarak kullanılmak üzere kaydedilmesini ve saklanmasını içerir.

Çözüm

Sonuç olarak, veri şifreleme, güvenlik açığı yönetim sistemleri, veri maskeleme ve anonimleştirme araçları, CASB’ler ve CMP’ler gibi teknolojiler, işletmelerin GDPR’ye uyum sağlamalarına önemli ölçüde yardımcı olabilir. Teknolojinin tek başına GDPR uyumluluğunu garanti edemeyeceğini unutmamak önemlidir. Kapsamlı bir veri koruma çerçevesi oluşturmak için uygun politika ve uygulamalarla birleştirilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir