Çoklu Bulut Veri Yönetişimi Nasıl En Üst Düzeye Çıkarılır – veritabanimimari.com

Hibrit ortamdan çoklu bulut ortamlarına geçiş, moda bir sözcükten daha fazlasıdır: Bu, kuruluşların verilerini yönetme ve kullanma biçiminde temel bir değişimdir. Bu karmaşık mimariler geliştikçe, güçlü çoklu bulut veri yönetiminin önemi göz ardı edilemez.

Bu makale, çoklu bulut kurulumunda veri yönetimini en üst düzeye çıkarmak için derinlemesine bir analiz, ipuçları ve en iyi uygulamaları sağlamayı amaçlamaktadır.

Çoklu Bulut Mimarilerinin Yükselişi

Çoklu bulut yalnızca teknik bir terim değil, aynı zamanda bilgi işlem kaynaklarının, uygulamaların ve verilerin birden fazla bulut ortamına dağıtılmasını içeren stratejik bir yaklaşımdır.

Genellikle tek bir sağlayıcıdan şirket içi ve bulut kaynaklarının bir karışımını içeren hibrit bulutun aksine, çoklu bulut, farklı bulut sağlayıcılarının hizmetlerinden yararlanır. Bu yaklaşım, kuruluşların veri depolama, bilgi işlem gücü veya özel yazılım hizmetleri gibi özel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan çözümleri seçmesine olanak tanır. Bulut portföylerini çeşitlendirmek, şirketlerin riskleri azaltmasına, maliyetleri optimize etmesine ve performansı artırmasına olanak tanır.

Çoklu bulut stratejilerinin benimsenmesi yalnızca geçici bir heves değil, aynı zamanda verilerle desteklenen önemli bir trend. Flexera tarafından yapılan bir ankete göre işletmelerin %92’si çoklu bulut stratejisine sahip ve bunların %80’i hibrit bulut yaklaşımını benimsiyor.

Hibritten Çoklu Buluta Geçişin Temel Etkenleri

Hibrit mimarilerden çoklu bulut mimarilerine geçiş hiç de keyfi değildir. Zorlayıcı avantajlar sunan bir dizi faktör tarafından yönlendirilir. İşte temel itici güçlere daha yakından bir bakış:

 • Ölçeklenebilirlik: Çoklu bulut ortamında kuruluşlar, tek bir bulut sağlayıcısının sınırlamalarıyla sınırlı değildir. Daha geniş bir kaynak ve hizmet yelpazesinden yararlanarak talebe bağlı olarak ölçeği kolayca artırabilir veya azaltabilirler. Bu düzeyde ölçeklenebilirlik, özellikle hızlı büyüme veya mevsimsel dalgalanmalar yaşayan işletmeler için faydalıdır.
 • Esneklik: Çoklu bulut, her bulut sağlayıcısından en iyi hizmetleri ve özellikleri seçme özgürlüğünü sunar. Bu esneklik, kuruluşların bulut mimarilerini iş hedefleri ve teknik gereksinimleriyle yakından uyumlu olacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanır.
 • Maliyet verimliliği: Birden fazla bulut sağlayıcısının kullanılması, kuruluşların rekabetçi fiyatlandırma modellerinden yararlanmasına olanak tanır. İş yüklerini en uygun maliyetli ortama tahsis edebilirler, böylece operasyonel giderleri optimize edebilirler. Ayrıca, sözleşmeleri müzakere etme ve ayrılmış bulut sunucularından veya spot fiyatlandırmadan yararlanma yeteneği, maliyet verimliliğini daha da artırır.

Veri Yönetişimindeki Zorluklar

Veri Yönetiminde ve Parçalanmada Karmaşıklık

Çoklu bulut ortamında verileri yönetmek, her biri kendi standartlarına, arayüzlerine ve veri formatlarına sahip olan platformların çeşitliliği nedeniyle doğası gereği karmaşıktır.

Bu karmaşıklık, verilerin birden fazla buluta ve hatta muhtemelen şirket içi veri merkezlerine dağıtıldığı veri parçalanması nedeniyle daha da kötüleşiyor. Parçalanma, farklı ortamlar arasında veri aktarımında artan gecikme ve daha yüksek maliyetler gibi verimsizliklere yol açabilir.

Aynı zamanda veri tutarlılığı ve bütünlüğü konusunda da zorluklar yaratarak tek bir doğruluk kaynağına sahip olmayı zorlaştırabilir. Kuruluşların bu zorlukları etkili bir şekilde azaltmak için veri entegrasyonu çözümlerine ve birleşik veri yönetimi platformlarına yatırım yapması gerekiyor.

Güvenlik Kaygıları ve Uyumluluk Engelleri

Güvenlik, herhangi bir veri yönetimi stratejisinde en önemli husustur ve çoklu bulut kurulumunda daha da karmaşık hale gelir.

Her bulut sağlayıcısının kendine ait güvenlik protokolleri ve önlemleri vardır ve bu da tüm platformlarda tutarlı bir güvenlik duruşunun sürdürülmesini zorlaştırır. Bu tutarsızlık, kötü niyetli aktörlerin yararlanabileceği güvenlik açıkları oluşturabilir.

Uyumluluk açısından, Avrupa’da GDPR veya Kaliforniya’da CCPA gibi farklı yargı bölgelerinde farklı veri koruma ve gizlilik yasaları bulunmaktadır. Birden çok bulutta uyumluluğun sağlanması göz korkutucu bir görev olabilir; her bulut sağlayıcısının uyumluluk tekliflerinin derinlemesine anlaşılmasını ve sağlam bir uyumluluk yönetimi sistemini gerektirir.

Kuruluşların, tüm bulut ortamlarını kapsayan merkezi bir güvenlik ve uyumluluk stratejisi benimsemesi ve muhtemelen tekdüzeliği korumak için üçüncü taraf güvenlik ve uyumluluk yönetimi araçlarından yararlanması gerekiyor.

Teknoloji Zorlukları ve Çözümleri

Çoklu bulut ortamlarının teknolojik ortamında gezinmek, kendine has zorlukları da beraberinde getirir. Ancak her zorluk, genellikle doğru araçlar ve iyi tanımlanmış bir teknoloji yol haritasıyla kolaylaştırılan kendi çözüm kümesiyle birlikte gelir.

 • Farklı bulut sağlayıcıları arasındaki entegrasyon sorunları
  Meydan okumak: Farklı bulut hizmetlerinin çoğu zaman uyumsuz API’leri ve hizmetleri vardır ve bu da entegrasyonu önemli bir engel haline getirir.
  Çözüm: Farklı bulut sağlayıcıları arasındaki boşluğu kapatmak için ara yazılım çözümlerinden veya hizmet olarak entegrasyon platformundan (iPaaS) yararlanın. Bir teknoloji yol haritasına sahip olmak, entegrasyon adımlarının önceden planlanmasına da yardımcı olabilir.
 • Veri taşınabilirliği ve birlikte çalışabilirlik
  Meydan okumak: Verilerin farklı bulutlar arasında taşınması, değişen veri formatları ve standartları nedeniyle zahmetli olabilir.
  Çözüm: Verilerinizin taşınabilir kalmasını sağlamak için açık standartları ve formatları benimseyin. Veri dönüştürme ve taşıma konusunda uzmanlaşmış araçlar, bu süreci kolaylaştırmak için teknoloji yol haritanızın bir parçası olabilir.
 • API’leri ve mikro hizmetleri yönetme
  Meydan okumak: Birden fazla bulutta sorunsuz çalışmayı sağlamak için API’lerin ve mikro hizmetlerin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekir.
  Çözüm: Hız sınırlama, analiz ve güvenlik gibi özellikler sunan API yönetimi çözümlerini uygulayın. Teknoloji yol haritanız, API ve mikro hizmet mimarinizin düzenli denetimlerini ve güncellemelerini içermelidir.
 • İzleme ve analiz
  Meydan okumak: Geleneksel izleme araçları, tüm bulut hizmetlerinin birleşik bir görünümünü sağlayamayabilir, bu nedenle performans ve güvenlik ölçümlerini analiz etmek zor olacaktır.
  Çözüm: Birden fazla bulut sağlayıcısından gelen verileri tek bir kontrol panelinde toplayabilen bulutta yerel izleme ve analiz araçlarına yatırım yapın. Sürekli iyileştirme için bu araçları teknoloji yol haritanıza ekleyin.

Bu zorlukların hedefe yönelik çözümlerle ve iyi tanımlanmış bir teknoloji yol haritasıyla ele alınması, çoklu bulut ortamlarında veri yönetimini önemli ölçüde iyileştirecektir.

Veri Yönetişimini En Üst Düzeye Çıkarmada İş Zorlukları

Çoklu bulut ortamında veri yönetimini yönetmek yalnızca teknolojik bir çaba değil, aynı zamanda iş açısından da zorlu bir iştir. Bütçe kısıtlamalarından beceri boşluklarına kadar kuruluşlar, veri yönetimi girişimlerini engelleyebilecek çeşitli engellerle karşı karşıyadır.

 • Beceri boşlukları ve eğitim
  Meydan okumak: Çoklu bulut ortamlarının karmaşıklığı çoğu zaman mevcut ekibinizin sahip olamayacağı özel beceriler gerektirir.
  Çözüm: Düzenli eğitim programları uygulayın ve personelinizin becerilerini artırmayı düşünün. Bu, ekibinizin çoklu bulut kurulumunu yönetmek için iyi donanıma sahip olmasını sağlamak amacıyla sürekli eğitim ve geliştirmenin en iyi uygulamasıyla iyi uyum sağlar.
 • Bütçe kısıtlamaları
  Meydan okumak: Çoklu bulut stratejisini uygulamanın ve sürdürmenin maliyetleri, özellikle küçük kuruluşlar için çok yüksek olabilir.
  Çözüm: Düzenli denetimler ve uyumluluk kontrolleri, verimsizlikleri ve maliyetleri azaltabileceğiniz alanları belirlemenize yardımcı olabilir. Bu, veri yönetimini en üst düzeye çıkarmak ve yatırımınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için önemli bir en iyi uygulamadır.
 • Satıcıya kilitlenme
  Meydan okumak: Tek bir bulut sağlayıcısının teknolojisine çok fazla güvenmek, gelecekte başka bir sağlayıcıya geçmeyi zorlaştırabilir.
  Çözüm: Farklı sağlayıcılara uyarlanabilecek sağlam bir Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) sistemi uygulayın. Erişim kontrolü düzeylerini sağlam bir şekilde belirlemek, çoklu bulut stratejinizde esnekliği korumanızı sağlar.
 • İş sürekliliği ve felaket kurtarma
  Meydan okumak: Sağlam bir plan olmadan, bir felaket durumunda işletmeniz önemli ölçüde aksama süresiyle karşı karşıya kalabilir.
  Çözüm: Veri şifreleme ve güvenli veri aktarımı, iş sürekliliğini sağlamak için temel en iyi uygulamalardır. Bu önlemler verilerinizi korur ve bir felaket durumunda kurtarılmayı kolaylaştırır.

Kuruluşlar, yukarıdaki gibi en iyi uygulamalarla bu iş zorluklarını proaktif bir şekilde ele alarak çoklu bulut ortamlarındaki veri yönetimi stratejilerini önemli ölçüde geliştirebilirler.

Çözüm

Çoklu bulut ortamında veri yönetimi karmaşıktır ancak herhangi bir modern kuruluşun başarısı için hayati öneme sahiptir. İlerledikçe etkili veri yönetiminin önemi artmaya devam edecek. Kuruluşlar, bu makalede özetlenen en iyi uygulamaları, ipuçlarını ve tavsiyeleri takip ederek veri yönetimi çalışmalarını en üst düzeye çıkarabilir ve geleceğe iyi bir şekilde hazırlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir